Staff

Anasayfa » Staff

Ali Gül

Dr. Öğr. Üyesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Eğitimi

Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü

Eğitim: Ph.D. 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Din Eğitimi, Yurt Dışı Eğitim, Değerler Eğitimi, Gençlerin Dini Tutum Özellikleri, Gençlerin Ahlaki Değerleri, Örgün Din Eğitimi Müfredatı ve Dini Toplumsallaşma, Nurettin Topçu’nun Anadoluculuk Düşüncesi, Nurettin Topçu’da Maarif Davası, Nurettin Topçu’ya Göre Yunus Emre.

Seçilmiş Çalışmaları: “Nurettin Topçu’da Anadoluculuk Düşüncesi” adlı yüksek lisans tezi ve “Yurt Dışındaki MEB Türk Okullarında Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Dini Tutum ve Ahlaki Değer Düzeyleri” adlı doktora tezi; Kitap, Yurt Dışındaki Türk Gençliği -Dini Tutum, Ahlak ve Değer-, Çizgi Kitabevi, 2021; Örgün Din Eğitimi Müfredatı ve Dini Toplumsallaşma, Sonçağ Yayıncılık, 2021; Araştırma Makalesi, Yunus Emre’de Mistik Düşünce ve Anadolu Ahlakı: Nurettin Topçu’nun Fikirleri Çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Aralık 2021; Yurt Dışındaki Türk Okullarında Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Dini Tutum ve Ahlaki Değer Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 50. Haziran/2021; Nurettin Topçu’da Anadolucu Milliyetçiliğin Ahlaki Temelleri ve Maarifin İnşa Edici Rolü, İlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 15. Haziran/2021;

 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis : İslami İlimler Fakültesi,   A 412
e-Mail [email protected]
Tel : +90 (362) 313 0055 | 2710
Ofis Saati : Hafta içi her gün 09.00-17.00

YÖK AKADEMİ

Öğr. Gör. Dr. Mete SİPAHİOĞLU

Erasmus Kurum Koordinatörü

Eğitim: Ph. D. 2018, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Politikaları, Liderlik, Öğretmen Yetiştirme, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma.

Seçilmiş Çalışmalar: “Erciyes Üniversitesi Paydaşlarının Kurumsal İtibara İlişkin Algılarının İncelenmesi” adlı doktora tezini yazdı. İnsani Gelişim İndeksi Göstergeleri Açısından AB Üyesi ve AB Üyeliğine Aday Ülkelerin Karşılaştırılması (2013), Neoliberal Policies and Reflections on Education in Turkey (2020), Restructuring of Higher Education in the Context of Bologna Process: Reflections on Turkey (2020), The Relationship between change fatigue and job satisfaction of teachers: Gender and experience as moderators (2021), Distance education during the Covid-19 pandemic: Metaphorical beliefs of Turkish teachers makalelerinden bazıları.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ofis Canik Kampüsü
e-mail: [email protected]  
Telefon: +90 (362) 313 0055 | 2613
Ofis Saati: Hafta içi 10:00-15:00

Google AkademikYÖKSİS CV