Staff

Anasayfa » Staff

Mete SİPAHİOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü

Değişim Programları Kurum Koordinatörü

Eğitim: Ph. D. 2018, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Araştırma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Politikaları, Liderlik, Öğretmen Yetiştirme Yükseköğretimde Uluslararasılaşma, Kurumsal İtibar.

Seçilmiş Çalışmalar: “Erciyes Üniversitesi Paydaşlarının Kurumsal İtibara İlişkin Algılarının İncelenmesi” adlı doktora tezini yazdı. İnsani Gelişim İndeksi Göstergeleri Açısından AB Üyesi ve AB Üyeliğine Aday Ülkelerin Karşılaştırılması (2013), Türkiye’de Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Kayseri İli Örneği (2018), Neoliberal Policies and Reflections on Education in Turkey (2020), Restructuring of Higher Education in the Context of Bologna Process: Reflections on Turkey (2020) makalelerinden bazıları.
Ofis: Galip Öztürk Kültür Merkezi Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2613
Google AkademikYÖKSİS CV